Wie zijn wij

OVER DE VRIENDEN VAN DE TAMBOER

Het doel van de Vereniging Vrienden van De Tamboer is:


De belangstelling van de bevolking van de gemeente Hoogeveen en omgeving op te wekken

en levend te houden voor alle activiteiten die in De Tamboer en elders plaatsvinden onder

verantwoordelijkheid van de Stichting Cultureel Centrum De Tamboer.


Wij doen dat in samenwerking met de Stichting Cultureel Centrum De Tamboer door:

a.       het verlenen van steun aan het goed functioneren van het Cultureel Centrum De Tamboer;

b.      het stimuleren van het gebruik van het Cultureel Centrum De Tamboer;

c.       het houden van bijeenkomsten en vergaderingen;

d.      alle andere wettige middelen die bijdragen tot de verwerkelijking van het doel van de vereniging.


(Statuten artikel 2 lid 1 en 2)


Dit gebeurt door het bieden van voordelen aan leden, het mogelijk maken van voorstellingen en het (mede) organiseren van een scala aan activiteiten, zoals theaterdagen, inleidingen en jaarlijks bezoek aan Het Concertgebouw.


Drie

Grafisch ontwerp: Atie te Velde

BESTUUR

Hajé Rundervoort

Voorzitter

Website/Publiciteit

Vacant

Secretaris

Rita Barla

Penningmeester

Programmagroep

Eildert Dragt

Alg. bestuurslid

Roffels/Publiciteit

Bert Hooijer

Alg. bestuurslid

Ledenadministratie/Jeugdtheaterdag

Vacant

Alg. bestuurslid

Programmagroep/Publiciteit

Vacant

Alg. bestuurslid

UiTdagenD

VRIJWILLIGERS

Annette Broekens

U!TdagenD Hoogeveen

Fransien van Dorsten

Theaterdagen/U!TdagenD Hoogeveen

Menno van Dorsten

o.a. U!TdagenD en Jeugdtheaterdag

Ine Harmeijer

Website

Cecilia Rosdorff

Theaterdagen

Frans Rosdorff

Theaterdagen/activiteiten

Hennie Zwiep

Programmagroep

Marjo v.d. Werf

Programmagroep