Vriend worden

Het doel van de Vereniging Vrienden van De Tamboer is:


De belangstelling van de bevolking van de gemeente Hoogeveen en omgeving op te wekken
en levend te houden voor alle activiteiten die in De Tamboer en elders plaatsvinden. Tevens alle activiteiten
die onder verantwoordelijkheid van de Stichting Cultuurhuis Hoogeveen staan.


Wij trachten dit doel te bereiken in samenwerking met de hierboven genoemde Stichting: 
    a.      het verlenen van steun aan het goed functioneren van de culturele activiteiten in De Tamboer;

    b.      het stimuleren van het gebruik van het De Tamboer;

    c.      het houden van excursies, bijeenkomsten en vergaderingen;

    d.      alle andere wettige middelen die bijdragen tot de verwerkelijking van het doel van de vereniging.


(Statuten artikel 2 lid 1 en 2)

Lid worden van "Vrienden van de Tamboer"?

Vul dan uw gegevens op deze pagina in. 

Grafisch ontwerp: Atie te Velde

Uw persoonsgegevens worden in onze administratie verwerkt en beheert t.b.v. het innen van de contributie en het ontvangen van de nieuwsbrief. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gedeeld met Theater De Tamboer t.b.v. het kunnen toekennen van specifieke kortingen aan leden van de Vrienden van de Tamboer en het versturen van nieuwsbrieven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinkje toestemming verplicht
 
Machtiging
 
 

* Verplichte velden

Voor ons privacybeleid verwijzen we graag naar onze website www.vriendenvandetamboer.nl

Opzeggen lidmaatschap:

Het opzeggen van uw lidmaatschap van de Vrienden van de Tamboer dient te geschieden voor 1 april van het lopende kalenderjaar.