Vriend worden

Lid worden van "Vrienden van de Tamboer"?

Vul dan uw gegevens op deze pagina in.

Grafisch ontwerp: Atie te Velde

Uw persoonsgegevens worden in onze administratie verwerkt en beheert t.b.v. het innen van de contributie en het ontvangen van de nieuwsbrief. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gedeeld met Theater De Tamboer t.b.v. het kunnen toekennen van specifieke kortingen aan leden van de Vrienden van de Tamboer en het versturen van nieuwsbrieven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinkje toestemming verplicht
 
Machtiging
 
 

* Verplichte velden

Voor ons privacybeleid verwijzen we graag naar onze website www.vriendenvandetamboer.nl

Opzeggen lidmaatschap:

Het opzeggen van uw lidmaatschap van de Vrienden van de Tamboer dient te geschieden voor 1 april van het lopende kalenderjaar.