Bestuur

BESTUUR

Hajé Rundervoort

Voorzitter

Alg. zaken/Website

Rita Barla

Secretaris

Programmagroep

Roel Riemersma

Penningmeester


Vacant

Alg. bestuurslid

Roffels/Publiciteit

Bert Hooijer

Alg. bestuurslid

Ledenadministratie/Jeugdtheaterdag

Hans van der Geer

Alg. bestuurslid

UiTdagenD

Vacant

Alg. bestuurslid

Excursies e.d.

Jans Blaauw

Alg. bestuurslid

Nieuwe ontwikkelingen

Vacature

Alg. bestuurslid

Hajé Rundervoort

Rita Barla

Roel Riemersma

Bert Hooijer

Hans van der Geer

Jans Blaauw