Roffels

Nieuw!Beste Vrienden,


Vanaf jaargang 33 is het  eerste nummer de digitale versie van Roffels uitgekomen. Een nieuwe vorm van communiceren waar we als Vrienden van de Tamboer niet aan kunnen ontkomen. Door de mogelijkheden van de digitale snelweg toe te passen is dit te realiseren.

Hieronder vindt u een pdf weergave van  het blad "Roffels".


Veel  leesplezier!


ROFFELS is een uitgave van de Vereniging Vrienden van De Tamboer te Hoogeveen.

Roffels komt 3X per jaar uit en geeft recente informatie op het gebied van theater, kunst en cultuur in Hoogeveen en omstreken. De Vereniging Vrienden van De Tamboer, opgericht in 1985, wil de belangstelling voor het theater vergroten en zoveel mogelijk mensen bij de activiteiten in theater De Tamboer betrekken. De Vrienden organiseren daartoe jaarlijks een reeks van culturele activiteiten veelal in samenwerking met De Tamboer.

De volgende uitgave van ROFFELS is in december 2021


Wijziging of opzegging van het Vriendenlidmaatschap dient plaats te vinden voor 1 april van het lopende seizoen.


Redactieadres:

Vereniging Vrienden van De Tamboer

Postbus 717

7900 AS Hoogeveen

E-mail: info@vriendenvandetamboer.nl

Redactie: Eildert Dragt

Roffels september 2021

Roffels maart 2021

Roffels december 2020

Roffels september 2020

Roffels maart 2020

Roffels december 2019

Roffels september 2019

Roffels maart 2019

Roffels december 2018

Roffels september 2018

Roffels maart 2018